Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 28. april 2011

(OR. en)

9486/11

PRESSE 111

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije o pridružitvi nekaterih tretjih držav Sklepu Sveta 2011/235/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu

Svet je 12. aprila 2011 sprejel Sklep Sveta 2011/235/SZVP1, ki uvaja omejevalne ukrepe proti osebam, odgovornim za hude kršitve človekovih pravic v Iranu.

S to izjavo obveščamo, da se ciljem Sklepa Sveta 2011/235/SZVP pridružujejo naslednje države: države kandidatke Hrvaška*, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora* in Islandija+, državi v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možni kandidatki za članstvo Albanija, Bosna in Hercegovina, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina in Republika Moldavija.

Te države bodo zagotovile uskladitev svojih nacionalnih politik z zadevnim sklepom Sveta.

Evropska unija je seznanjena s to zavezo in jo pozdravlja.

1 :

Objavljen 14. aprila 2011 v Uradnem listu Evropske unije, L 100, str. 51.

* :

Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Črna gora še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

* :

+ Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.

* :

+ :


Side Bar