Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 28 aprilie 2011

(OR. en)

9486/11

PRESSE 111

Declarația Înaltului Reprezentant, în numele Uniunii Europene, privind alinierea anumitor țări terțe la Decizia 2011/235/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran

La 12 aprilie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/235/PESC a Consiliului1. Decizia Consiliului impune măsuri restrictive îndreptate împotriva unor persoane care se fac răspunzătoare de încălcări grave ale drepturilor omului în Iran.

Prin prezenta declarație se notifică faptul că următoarele țări au declarat că împărtășesc obiectivele Deciziei 2011/235/PESC a Consiliului: Croația*, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru* și Islanda+, țări candidate, Albania, Bosnia și Herțegovina, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențiale țări candidate, Lichtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Ucraina și Republica Moldova.

Acestea se vor asigura că politicile lor naționale sunt conforme cu respectiva decizie a Consiliului.

Uniunea Europeană ia act de acest angajament și îl salută.

1 :

Publicată la 14.4.2011 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 100, p. 51

* :

Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Muntenegru continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ :

Islanda continuă să fie membră a AELS și a Spațiului Economic European.


Side Bar