Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 28 april 2011

(OR. en)

9486/11

PRESSE 111

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie over het zich aansluiten van bepaalde derde landen bij Besluit 2011/235/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran

Op 12 april 2011 heeft de Raad Besluit 2011/235/GBVB van de Raad 1 vastgesteld. Het Raadsbesluit legt beperkende maatregelen op tegen personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

Met deze verklaring wordt gemeld dat de volgende landen hebben verklaard de doelstellingen van Besluit 2011/235/GBVB van de Raad te onderschrijven: de kandidaat-lidstaten Kroatië*, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro* en IJsland+, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Bosnië en Herzegovina, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de Republiek Moldavië.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid met dit besluit van de Raad overeenstemt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

1 :

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 14.4.2011 (nr. L 100, blz. 51).

+ :

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Montenegro blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar