Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2011 m. balandžio 28 d.

(OR. en)

9486/11

PRESSE 111

Vyriausiosios įgaliotinės deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl tam tikrų trečiųjų šalių pritarimo Tarybos sprendimui 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane

2011 m. balandžio 12 d. Taryba priėmė Tarybos sprendimą 2011/235/BUSP 1. Šiuo Tarybos sprendimu nustatomos ribojamosios priemonės už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane atsakingiems asmenims.

Šia deklaracija pranešama, kad toliau išvardytos šalys pareiškė pritariančios Tarybos sprendimo 2011/235/BUSP tikslams: šalys kandidatės Kroatija *, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija *, Juodkalnija * ir Islandija +, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Ukraina ir Moldovos Respublika.

Jos užtikrins, kad jų nacionalinė politika atitiktų šį Tarybos sprendimą.

Europos Sąjunga atkreipia dėmesį į šį įsipareigojimą ir palankiai jį vertina.

1 :

Paskelbtas 2011 m. balandžio 14 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 100, p. 51.

* :

Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Juodkalnija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ :

Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar