Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 28. huhtikuuta 2011

(OR. en)

9486/11

PRESSE 111

Korkean edustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma tiettyjen kolmansien maiden yhtymisestä Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annettuun neuvoston päätökseen 2011/235/YUTP

Neuvosto hyväksyi 12. huhtikuuta 2011 neuvoston päätöksen 2011/235/YUTP1. Neuvoston päätöksellä määrätään rajoittavia toimenpiteitä ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin Iranissa syyllistyneitä kohtaan.

Tällä julkilausumalla annetaan tiedoksi, että seuraavat maat ovat ilmoittaneet yhtyvänsä neuvoston päätöksen 2011/235/YUTP tavoitteisiin: jäsenehdokasmaat Kroatia*, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro* ja Islanti+, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania ja Bosnia ja Hertsegovina, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Ukraina ja Moldovan tasavalta.

Ne varmistavat, että niiden kansallinen politiikka on mainitun neuvoston päätöksen mukaista.

Euroopan unioni panee tyytyväisenä merkille tämän sitoumuksen.

1 :

Julkaistu 14.4.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 100, s. 51.

* :

Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Montenegro kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ :

Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar