Navigation path

Left navigation

Additional tools

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 28. april 2011

(OR. en)

9486/11

PRESSE 111

Erklæring fra den højtstående repræsentant på Den Europæiske Unions vegne om visse tredjelandes tilslutning til Rådets afgørelse 2011/235/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran

Rådet vedtog den 12. april 2011 Rådets afgørelse 2011/235/FUSP1. Rådets afgørelse indfører restriktive foranstaltninger over for personer, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Iran.

Denne erklæring fremsættes for at meddele, at følgende lande har tilkendegivet, at de tilslutter sig målene i Rådets afgørelse 2011/235/FUSP: kandidatlandene Kroatien*, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro* og Island+, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og Bosnien-Hercegovina og EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine og Republikken Moldova.

De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med denne rådsafgørelse.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker sin tilfredshed hermed.

1 :

Offentliggjort den 14.4.2011 i Den Europæiske Unions Tidende nr. L 100, s. 51.

* :

Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Montenegro deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ :

Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar