Navigation path

Left navigation

Additional toolsRADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 2. března 2010

7040/10 (Presse 52)

P 7/10 (OR. fr)

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie týkající se Pobřeží slonoviny

Evropská unie vzala na vědomí pokrok, jehož dosáhly jednotlivé strany při úsilí o překonání nových obtíží v Pobřeží slonoviny. EU oceňuje nepostradatelnou úlohu zprostředkovatele dialogu, který v Pobřeží slonoviny probíhá na vnitrostátní úrovni. Postup prezidenta Compaorého umožnil nalézt východisko ze situace, jež vyvolávala pochybnosti a obavy. EU rovněž vítá úsilí zvláštního zástupce generálního tajemníka Organizace spojených národů Young-Jin Choia přispět ke zklidnění a stabilizaci situace.

Evropská unie doufá, že bude neprodleně obnoven proces přípravy voleb. Pobřeží slonoviny potřebuje vládu a nezávislou volební komisi, které budou schopny jednat účinně a transparentně v zájmu překonání krize. Evropská unie vyzývá politické představitele Pobřeží slonoviny k odpovědnému přístupu v tomto ohledu.

Evropská unie vyzývá k pokračování dialogu a provádění politické dohody z Ouagadougou. Je důležité, aby dohoda byla prováděna na základě konsensu a v klidné a pokojné atmosféře. Evropská unie odsuzuje veškeré akty násilí.

Evropská unie znovu opakuje, že je odhodlána provázet lid Pobřeží slonoviny při rozsáhlém politickém dialogu a jeho úsilí o překonání krize.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie a Gruzie.

Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Side Bar