Navigation path

Left navigation

Additional toolsRADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 12. ledna 2010

5217/10 (Presse 2)

P 2/10 (OR. en)

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie k soudnímu procesu se sedmi vůdčími představiteli bahaistů v Íránu

Evropská unie je vážně znepokojena procesem se sedmi vůdčími představiteli bahaistů, který dnes začíná v Íránu, neboť obvinění, jež proti nim byla vznesena, jsou zřejmě motivována skutečností, že se hlásí k menšinovému vyznání.

EU připomíná, že svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je jedním ze základních a nezpochybnitelných práv, jehož dodržování je třeba za všech okolností zaručit v souladu s článkem 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který Íránská islámská republika podepsala a ratifikovala.

EU vyzývá ke spravedlivému, nestrannému a otevřenému procesu podle všech mezinárodních norem a závazků vyplývajících z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. EU opakovaně vyzývá Íránskou islámskou republiku, aby povolila nezávislé pozorování soudních procesů.

EU je dále hluboce znepokojena nedávným zatčením dalších třinácti bahaistů za údajnou účast na protivládních protestech. EU vyzývá Írán, aby ukončil pronásledování bahaistů a propustil zadržované osoby.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina a Černá Hora a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina a Moldavská republika.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.“


Side Bar