Navigation path

Left navigation

Additional toolsRAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 26 juni 2009

11423/09 (Presse 196)

P 72

(OR. en)

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de vervolging van de heer Liu Xiaobo

De Europese Unie drukt haar ernstige bezorgdheid uit over het bericht dat de heer Liu Xiaobo, een belangrijke mensenrechtenverdediger en een ondertekenaar van "Handvest 2008", die sinds 8 december 2008 wordt vastgehouden, officieel is beschuldigd van een misdrijf wegens het uiten van zijn mening en wegens zijn vreedzame maat­schappelijke betrokkenheid.

De Europese Unie beschouwt de beschuldigingen, te weten "het aanzetten tot omver­werpen van de staatsmacht en het ten gronde richten van het socialistische systeem" als ongegrond. In het licht van het bij de Chinese grondwet gegarandeerde recht van vrije meningsuiting en in overeenstemming met de bepalingen van het ICCPR dat China in 1998 heeft ondertekend, roept de Europese Unie China op de vervolging van de heer Liu Xiaobo te staken en hem onmiddellijk vrij te laten.

"De kandidaat-lidstaten Kroatië* en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces."


Side Bar