Navigation path

Left navigation

Additional toolsRADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 26. června 2009

11423/09 (Presse 196)

P 72 (OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k trestnímu stíhání pana Liou Siao-poa

Evropská unie je hluboce znepokojena zprávou, že Liou Siao-po, známý obhájce lidských práv a signatář dokumentu Charta 2008, který je ode dne 8. prosince 2008 držen ve vazbě, byl v souvislosti se svým názorovým přesvědčením a svou nenásilnou občanskou angažovaností oficiálně obviněn z trestného činu.

Evropská unie považuje vznesená obvinění z „podněcování podvratné protistátní činnosti a rozvracení socialistického systému“ za neopodstatněná. S ohledem na právo na svobodu projevu garantované čínskou ústavou a v souladu s ustanoveními Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR), který Čína podepsala v roce 1998, Evropská unie požaduje, aby bylo trestní stíhání Liou Siao-poa zastaveno a aby byl okamžitě propuštěn z vazby.

„K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina a Černá Hora a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.“


Side Bar