Navigation path

Left navigation

Additional toolsRADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

SK

V Bruseli 23. júna 2009

11284/1/09 REV 1 (Presse 193)

P 71 (OR. en)

Vyhlásenie predsedníctva v mene EÚ o povolebnej kríze v Iráne

EÚ pri plnom rešpektovaní zvrchovanosti Iránu pozorne sleduje vývoj povolebnej situácie v Iráne a očakáva, že sa kríza vyrieši demokratickým dialógom a mierovými prostriedkami.

EÚ je vážne znepokojená pokračujúcim brutálnym násilím páchaným na demonštrantoch, ktoré viedlo k stratám na životoch. EÚ opätovne zdôrazňuje hlavné body uvedené v záveroch Európskej rady z 18. – 19. júna 2009 a vyzýva preto iránske orgány, aby sa zdržali hromadného svojvoľného zatýkania, a dôrazne odsudzuje všetky obmedzenia zavedené voči médiám a novinárom.

EÚ považuje obvinenia zo strany rôznych iránskych orgánov voči EÚ a jej členským štátom o európskom zasahovaní do iránskych volieb za neopodstatnené a neprijateľné. Je samozrejmé, že všetky členské štáty Európskej únie jednotne odmietajú obvinenia voči jednotlivým krajinám EÚ a pokusy diferencovať postoje niektorých z nich voči Iránu.

K tomuto vyhláseniu sa pripájajú kandidátske krajiny Chorvátsko* a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko*, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálny kandidát Albánsko a krajiny EZVO Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Moldavská republika.

* Chorvátsko a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.


Side Bar