Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 3. června 2009

10521/1/09 REV 1 (Presse 163)

P 64

(OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem EU k „parlamentním volbám“ v Jižní Osetii (Gruzie)

EU si je vědoma toho, že dne 31. května 2009 se v oblasti Jižní Osetie v Gruzii konaly „parlamentní volby“. EU neuznává zákonnost těchto „voleb“ ani jejich výsledky. Konání těchto voleb je nelegitimní a zhoršuje podmínky pro nalezení mírového a trvalého řešení situace v Gruzii.
EU znovu opakuje, že pevně podporuje svrchovanost a územní celistvost Gruzie v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika a Ázerbájdžán.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Side Bar