Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 26. května 2009

10271/1/09 REV 1 (Presse 153)

P 63/09

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k jaderné zkoušce provedené dne 25. května 2009 Korejskou lidově demokratickou republikou

Evropská unie důrazně odsuzuje zkoušku jaderného výbušného zařízení, kterou provedla Korejská lidově demokratická republika (KLDR) dne 25. května 2009.

Takováto zkouška ohrožuje stabilitu na Korejském poloostrově i v celém regionu a představuje hrozbu pro mír a bezpečnost v mezinárodním měřítku. Jedná se o jednoznačné porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1718 a mezikorejské dohody z prosince 1991. EU konzultuje a úzce spolupracuje s mezinárodními partnery na reakci na tento čin.

EU důrazně vyzývá KLDR, aby se veškerých činností tohoto druhu zdržela, aby se vzdala jaderných zbraní a aby se neprodleně a bezpodmínečně znovu zapojila do šestistranných rozhovorů a usilovala o provádění společného prohlášení ze září roku 2005. EU vyzývá KLDR, aby začala opět plnit závazky podle Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavsko, Arménie a Gruzie.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Side Bar