Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 25. května 2009

10241/09 (Presse 149)

P 61 (OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k porušování svobody náboženského vyznání v Íránu

Evropská unie vyjadřuje hluboké znepokojení nad stále častějším porušováním svobody náboženského vyznání v Íránu.

Evropská unie zejména odsuzuje skutečnost, že íránské orgány pokračují v pronásledování osob za legitimní projevy křesťanské víry. Podle dostupných zpráv jsou íránští občané Hamik Khachikian, Jamal Ghalishorani a jeho manželka Nadereh Jamali, zatčení v lednu roku 2009, nadále zadržováni, aniž by proti nim bylo vzneseno obvinění, stejně tak jako Marzieh Amirizadeh a Maryam Rustampoor, které jsou ve vazbě od března roku 2009. V březnu roku 2009 obdrželi Seyed Allaedin Hussein, Homayoon Shokouhi a Seyed Amir Hussein Bob-Annari mírnější trest odnětí svobody v délce osmi měsíců. Podle dostupných důkazů je cílem tohoto pronásledování potlačit svobodnou volbu a projev náboženského vyznání.

Evropská unie opakuje, že je znepokojena situací sedmi členů náboženského společenství Bahá'í v Íránu, kteří jsou zadržováni již více než rok a čelí závažným obviněním; jsou jimi Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naimi, Said Rezaei, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli a Vahid Tizfahm. Podle důkazů má pronásledování záměrně potlačit náboženskou identitu Bahá'i a legitimní činnosti tohoto společenství. Obavy týkající se tohoto případu jsou ještě zesíleny řadou zpráv o obtěžování členů komunity Bahá'í ze strany úřadů, včetně zatýkání; policejních předvolání a tlaku na upuštění od náboženských činností společenství.

Evropská unie dále vyjadřuje znepokojení nad tísnivou situací íránského šíitského ajatolláha Seyed Hossein Kazemeini Boroujerdi, který byl uvězněn za své náboženské aktivity spolu s řadou svých následovníků. Navzdory jeho vážnému zdravotnímu stavu je podle dostupných zpráv jeho hospitalizace zamítána.

Evropská unie naléhavě vyzývá íránské orgány, aby dostály svým mezinárodním právním závazkům v zájmu ochrany svobody náboženského vyznání a zastavily potírání legitimních náboženských aktivit. Evropská unie rovněž íránským orgánům připomíná jejich povinnost chránit zdraví všech osob ve vězení nebo ve vazbě.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Černá Hora a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina a Moldavsko.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Side Bar