Navigation path

Left navigation

Additional tools

 

 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

 

CS

Brusel 8. května 2009

9486/09 (Presse 123)

P 50

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie u příležitosti účasti Tchaj-wanu jako pozorovatele na 62. zasedání Světového zdravotnického shromáždění

Evropská unie vítá a plně podporuje účast Tchaj-wanu jako pozorovatele na 62. zasedání Světového zdravotnického shromáždění. Domnívá se, že to Tchaj-wanu spolu s účastí na mezinárodním zdravotnickém řádu umožní smysluplně se podílet na řádném fungování celosvětového systému zdravotní péče Světové zdravotnické organizace a přispívat k němu. Díky tomuto rozhodnutí bude mít Tchaj-wan rovněž možnost přispět k celosvětovému úsilí v boji proti potenciálním pandemiím, jako je chřipka AH1N1.

EU podporuje smysluplnou účast Tchaj-wanu na specializovaných mnohostranných fórech, neboť tato účast je důležitá z hlediska EU i z hlediska globálních zájmů.

EU uznává a vítá konkrétní kroky a opatření k budování důvěry, které byly v posledním roce uskutečněny stranami na obou březích tchajwanského průlivu, včetně nedávných dohod, které byly dne 26. dubna podepsány v Nanjingu. EU oceňuje úsilí, které obě strany vyvíjejí s cílem nalézt pragmatická řešení a mírovým způsobem rozvíjet vztahy, což značně přispívá ke stabilitě a bezpečnosti ve východní Asii.

EU rozhodně podporuje tento proces vzájemného sbližování mezi kontinentální Čínou
a Tchaj-wanem.


K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Arménie, a Gruzie.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

 


Side Bar