Navigation path

Left navigation

Additional tools

 

 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

 

CS

Brusel 20. dubna 2009

8865/1/09 REV 1 (Presse 93)

P 45

(OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k odsouzení Roxany Saberiové

Evropská unie je hluboce znepokojena odsouzením Roxany Saberiové pro údajnou špionáž, které vynesl Íránský revoluční tribunál dne 18. dubna 2009. Evropská unie se domnívá, že soudní proces s Roxanou Saberiovou nesplňoval náležitosti spravedlivého a transparentního řízení. Evropská unie naléhavě vyzývá íránské orgány, aby Roxanu Saberiovou propustily.

Evropská unie nadále vyzývá Íránskou islámskou republiku, aby dodržovala všechny mezinárodní nástroje v oblasti lidských práv, které Írán ratifikoval, zejména Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Všeobecnou deklaraci lidských práv, jež oba zaručují právo na spravedlivý proces.

„K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Černá Hora a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina a Moldavsko.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.“

 


Side Bar