Navigation path

Left navigation

Additional tools

 

 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

 

CS

Brusel 15. dubna 2009

8712/09 (Presse 88)

P 41/09

(OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie
týkající se oznámení voleb v Súdánu

Evropská unie vítá oznámení súdánské národní volební komise, že celostátní volby se budou konat v únoru roku 2010.

Konání svobodných a spravedlivých voleb je důležitým prvkem při provádění souhrnné mírové dohody a představuje naději na mírovou transformaci Súdánu na národní, politické a demokratické úrovni, jak to uvádí prozatímní národní ústava.

S cílem zajistit účast všech súdánských občanů by mělo být vytvořeno vhodné volební prostředí, což zahrnuje nezbytné změny právních předpisů v oblasti sdělovacích prostředků a bezpečnosti, jakož i odpovídající poskytování informací voličům a jejich instruktáž.

Nevyřešené otázky, jako je vyhlášení výsledků sčítání lidu a vymezení hranic, je třeba uzavřít co nejdříve.

Musí být vyvinuto veškeré úsilí za účelem vytvoření podmínek, jež umožní všem občanům Dárfúru uplatnit své právo na účast ve volbách v bezpečném prostředí.

Evropská unie je společně s Organizací spojených národů a dalšími mezinárodními partnery připravena odpovídajícím způsobem podpořit přípravy a průběh voleb v Súdánu, a to včetně poskytnutí volebních pozorovatelů, v souladu se žádostmi ze strany národní volební komise.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavsko, Arménie a Gruzie.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

 


Side Bar