Navigation path

Left navigation

Additional tools

 

 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

 

CS

Brusel 6. dubna 2009

8429/1/09 REV 1 (Presse 76)

P 40

(OR. fr)

Prohlášení předsednictví jménem EU týkající se násilného útoku na paní Gladys Monterroso Velasquezovou

Evropská unie je nesmírně rozhořčena únosem a násilím, jejichž obětí se dne 25. března stala paní Gladys MONTERROSO VELASQUEZOVÁ, manželka zmocněnce pro lidská práva v Guatemale. V této těžké chvíli by Evropská unie chtěla paní MONTERROSOVOU a její rodinu ujistit o své podpoře a vyjádřit jí svou solidaritu.

Evropská unie rozhodně odsuzuje toto bezohledné jednání a požaduje, aby úřady udělaly vše pro nalezení a potrestání pachatelů. Vyjadřuje pevnou podporu těm, kteří v rámci orgánů guatemalského státu či občanské společnosti aktivně prosazují otázku obrany lidských práv.

Opětovně vyjadřuje podporu všem, kteří v Guatemale navzdory hrozbám a násilí usilují o vybudování právního státu ku prospěchu všech obyvatel Guatemaly.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavsko, Arménie a Gruzie.


* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

 


Side Bar