Navigation path

Left navigation

Additional tools

 

 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

 

CS

Brusel 12. března 2009

7484/1/09 REV 1 (Presse 61)

P 32

(OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k případným demolicím domů ve východním Jeruzalémě

EU je hluboce znepokojena hrozbou demolice přibližně 90 domů ve čtvrti Al-Bustán/Silván v blízkosti Starého Města ve východním Jeruzalémě.

Pokud by ke zbourání domů došlo, více než 1000 Palestinců by bylo připraveno o své domovy a jednalo by se o nejrozsáhlejší zničení palestinských domů ve východním Jeruzalémě od roku 1967.

EU připomíná Izraeli jeho závazky vyplývající z cestovní mapy a mezinárodního práva. Demolice domů v této citlivé oblasti ohrožuje dosažitelnost komplexní, spravedlivé a trvalé dohody v souladu s mezinárodním právem.

EU izraelské orgány naléhavě vyzývá, aby demolici palestinských domů ve východním Jeruzalémě zabránily.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina a Arménie.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

 


Side Bar