Navigation path

Left navigation

Additional tools

 

 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

 

CS

Brusel 13. března 2009

7439/09 (Presse 59)

P 31

(OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ke společnému postoji Rady 2009/139/SZBP ze dne 16. února 2009, kterým se obnovují omezující opatření vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky

Kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Gruzie prohlašují, že sdílejí cíle společného postoje Rady 2009/139/SZBP ze dne 16. února 2009, kterým se obnovují omezující opatření vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky, zveřejněného dne 17. února 2009 v Úředním věstníku Evropské unie L 46, s. 76.

Tyto země zajistí, aby jejich vnitrostátní politiky byly v souladu s tímto společným postojem.

Evropská unie bere tento závazek na vědomí a vítá jej.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

 


Side Bar