Navigation path

Left navigation

Additional tools

 

 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

 

CS

Brusel 10. března 2009

7408/09 (Presse 58)

P 030/09

(OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie
v reakci na rozhodnutí súdánské vlády vyhostit 13 nevládních organizací

EU je přesvědčena, že zajištění plynulé distribuce humanitární pomoci v Súdánu má nejvyšší důležitost pro záchranu životů a je zásadním faktorem pro vytvoření příznivých podmínek pro naplňování všech súdánských mírových procesů, které EU i nadále pevně podporuje.

EU je proto hluboce znepokojena rozhodnutím súdánské vlády vypovědět ze Súdánu 13 mezinárodních humanitárních nevládních organizací a odejmout licenci třem místním nevládním organizacím. Toto rozhodnutí přímo a bezprostředně ohrožuje kontinuitu mezinárodní humanitární pomoci v Dárfúru a poškozuje humanitární operace v ostatních částech severního Súdánu. Tyto nevládní organizace, které se řídí zásadami lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, poskytují životně důležité služby několika milionům ohrožených súdánských civilních obyvatel.

EU súdánskou vládu vyzývá, aby své rozhodnutí urychleně přehodnotila a zaručila se, že distribuce humanitární pomoci nejohroženějším obyvatelům Súdánu bude i nadále garantována.


K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavsko a Arménie.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

 


Side Bar