Navigation path

Left navigation

Additional tools

 

 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

 

CS

Brusel 6. března 2009

7200/1/09 REV 1 (Presse 55)

P 029/09

(OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie v návaznosti na rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu týkající se zatýkacího rozkazu na prezidenta al-Bašíra

Evropská unie vzala na vědomí rozhodnutí přípravného senátu Mezinárodního trestního soudu (ICC) vydat zatýkací rozkaz na súdánského prezidenta Umara Hassana al-Bašíra v souvislosti s údajnými zločiny proti lidskosti a válečnými zločiny v Dárfúru.

EU znovu opakuje, že plně podporuje a respektuje Mezinárodní trestní soud a jeho klíčovou úlohu při prosazování mezinárodní spravedlnosti.

Situace v Dárfúru byla na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1593 (2005) postoupena ICC k vyšetření údajného vážného porušování mezinárodního humanitárního práva a právních předpisů v oblasti lidských práv. Rada bezpečnosti rozhodla, že „ vláda Súdánu a všechny ostatní strany konfliktu v Dárfúru musí plně spolupracovat a poskytovat soudu a žalobci veškerou nezbytnou pomoc“.

EU nyní, stejně jako již několikrát v minulosti, mimo jiné na zasedání Rady dne 16. června 2008, naléhavě vyzývá súdánskou vládu i všechny ostatní strany konfliktu, aby v zájmu plnění svých závazků podle mezinárodního práva a v zájmu boje proti beztrestnosti v Dárfúru plně spolupracovaly s ICC.

V této souvislosti EU rovněž připomíná prohlášení předsednictví EU jménem Evropské unie ze dne 31. března 2008 týkající se výročí, kdy byla situace v Dárfúru/Súdánu postoupena k řešení Mezinárodnímu trestnímu soudu, a dále prohlášení předsednictví EU jménem Evropské unie ze dne 24. listopadu 2008 týkající se žádosti žalobce ICC o zatýkací rozkazy pro členy povstaleckých skupin, kteří jsou údajně odpovědni za smrtící útok na vojáky Africké unie v Haskanitě dne 29. září 2007.


EU naléhavě vyzývá súdánskou vládu a dárfúrská povstalecká hnutí, aby za současné situace zaujaly zdrženlivý postoj, zavázaly se k okamžitému ukončení nepřátelských akcí, usnadnily pokračující rozmísťování mise UNAMID a plné provádění jejího mandátu, jakož i činnost humanitárních organizací, která je zcela zásadní pro přežití milionů osob z řad civilního obyvatelstva v Dárfúru, a aby podporovaly regionální stabilitu, mimo jiné prostřednictvím pokračující normalizace vztahů mezi Súdánem a Čadem.

EU všem stranám konfliktu připomíná jejich povinnost chránit civilní obyvatelstvo a dodržovat jeho lidská práva, jakož i obecné zásady mezinárodního práva.

EU znovu potvrzuje své trvající odhodlání a závazek vůči súdánskému lidu a vyzývá všechny strany, aby posílily úsilí o nalezení trvalého politického řešení konfliktu v Dárfúru na základě zprostředkovatelského úsilí vedeného společným hlavním zprostředkovatelem Africké unie a OSN Džibrilem Bassolém za podpory katarské vlády.

EU vítá „Dohodu dobré vůle a budování důvěry“, kterou dne 17. února 2009 podepsaly v Dohá súdánská vláda a Hnutí za spravedlnost a rovnost, a připomíná prohlášení, které jménem Evropské unie učinilo dne 20. února 2009 předsednictví.

EU znovu potvrzuje zásadní význam provádění souhrnné mírové dohody v dobré víře a připomíná v této souvislosti své prohlášení ze dne 9. ledna 2009 ke čtvrtému výročí podpisu této dohody.

EU je připravena pokračovat ve spolupráci s příslušnými zainteresovanými stranami a pomocí všech vhodných prostředků přispívat k míru, spravedlnosti a stabilitě v celém Súdánu.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavsko a Gruzie.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

 


Side Bar