Navigation path

Left navigation

Additional tools

 

 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

 

CS

Brusel 6. února 2009

6202/09 (Presse 36)

P 018/09

(OR. fr)

Návrh prohlášení předsednictví jménem Evropské unie
o Madagaskaru

Evropská unie je vážně znepokojena pustošením, ztrátami na lidských životech a nepokoji, jež vypukly na Madagaskaru, a vyjadřuje své sympatie madagaskarskému obyvatelstvu, které čelí obtížným podmínkám.

Vyzývá všechny strany k dialogu a ke zdrženlivosti.

EU znovu potvrzuje, že trvá na dodržování lidských práv, demokratických zásad a zásad právního státu, které jsou základními prvky dohody z Cotonou, závazné pro všechny státy AKT i EU.

Vyzývá madagaskarské orgány, politické síly a občanskou společnost, aby tuto krizi překonaly prostřednictvím dialogu při dodržování zákonnosti a ústavních pravidel a pokračovaly v nezbytných reformách, a reagovaly tak na důrazná volání po větší sociální spravedlnosti a demokracii a po řádné správě věcí veřejných.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavsko, Arménie a Gruzie.


* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

 


Side Bar