Navigation path

Left navigation

Additional tools

 

 

 

 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

 

CS

Brusel 6. února 2009

6200/09 (Presse 35)

P 017/09

(OR. en)

 

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie
o složení Volební komise Kamerunu (ELECAM)

 

Evropská unie bere na vědomí jmenování členů Volební komise Kamerunu (ELECAM) presidentským dekretem a jmenování generálního ředitele a zástupce generálního ředitele této komise.

Evropská unie zdůrazňuje, že je nezbytné, aby Volební komise Kamerunu plnila svůj úkol nezávisle, nestranně a důvěryhodně a lituje prodlevy, která těmto jmenováním předcházela a také skutečnosti, že převážná většina jmenovaných osob má vazby na jednu a stejnou politickou stranu, a to i přesto, že jmenování předcházely konzultace se zainteresovanými subjekty.

Evropská unie vyzývá kamerunskou vládu, aby učinila všechny potřebné kroky k vytvoření nezbytného legislativního a administrativního prostředí pro volební reformu, zaručila funkční nezávislost volební komise a poskytla jí dostatečné prostředky, které by jí umožnily účinně působit a získat si důvěru široké veřejnosti.

Evropská unie dále vyzývá volební komisi a její vedení, aby prokázaly ve všech svých činnostech nezávislost a nestrannost, neboť hrají klíčovou úlohu při zajištění svobodných a spravedlivých voleb ve prospěch kamerunského národa.


K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina a Černá Hora a země ESVO Island, a Lichtenštejnsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavsko, Arménie a Gruzie.

*  Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

 


Side Bar