Navigation path

Left navigation

Additional tools

 

 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

 

CS

Brusel 6. února 2009

6165/2/09 REV 2 (Presse 34)

P 16

(OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o plánech Ruska posílit svou vojenskou přítomnost v Abcházii a Jižní Osetii

Evropská unie je vážně znepokojena plány, které oznámila Ruská federace, ohledně posílení její vojenské přítomnosti v gruzinských oblastech Abcházie a Jižní Osetie bez souhlasu gruzínské vlády. Mimo jiné se jedná o plány Ruska vybudovat na pobřeží Abcházie námořní základnu.

Evropská unie by provedení těchto plánů považovala za vážné porušení zásady svrchovanosti a územní celistvosti Gruzie, kterou je pevně odhodlána prosazovat. Každé posílení vojenské přítomnosti v Abcházii a Jižní Osetii by bylo v rozporu s duchem dohod o příměří, které byly uzavřeny v srpnu a září roku 2008, a dalším zvyšováním napětí by ohrozilo stabilitu a bezpečnost v této oblasti.

Evropská unie očekává, že Rusko bude jednat zodpovědně a že bude i nadále plnit všechny své závazky. Evropská unie rovněž Rusko vyzývá, aby využilo všech příslušných mezinárodních fór, zejména ženevských rozhovorů, k projednávání bezpečnostních otázek.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina a Černá Hora a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina a Ázerbájdžán.


* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

 


Side Bar