Navigation path

Left navigation

Additional tools

 

 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

 

CS

Brusel 3. února 2009

6016/09 (Presse 30)

P 015/09

(OR. en)

Návrh prohlášení předsednictví jménem EU ke zvolení nového prezidenta Somálska

Evropská unie blahopřeje novému prezidentovi Somálské republiky šajchu Šarifu Šajchu Ahmedovi k jeho zvolení. EU očekává spolupráci s prezidentem šajchem Šarifem Šajchem Ahmedem, s rozšířeným prozatímním federálním parlamentem a s vládou národní jednoty, která bude jmenována, s cílem obnovit mír a jednotu Somálska. Jsme rovněž připraveni spolupracovat za tímto účelem se somálskou občanskou společností a dalšími klíčovými aktéry.

EU vyjadřuje uznání ostatním kandidátům v prezidentských volbách, předsedovi parlamentu a váženým poslancům parlamentu za jejich usilovnou snahu o dosažení politického pokroku. EU dále bere s uspokojením na vědomí aktivní úlohu zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN Jeho Excelence Ahmedoua Ould-Abdalláha a vyjadřuje uznání džibutské vládě za její pevnou podporu politického procesu v Somálsku.

Zatímco džibutský proces přinesl významné výsledky, situace na místě je stále velmi křehká. V zájmu její stabilizace je nezbytně nutné jmenovat neprodleně předsedu vlády a vládu národní jednoty. EU také vyzývá všechny politické činitele a příslušné zúčastněné strany v Somálsku, aby se zapojili do mírového procesu a zdrželi se nových násilných činů. Zdůrazňuje, že je naléhavě třeba obnovit v celé zemi veřejný pořádek, včetně dodržování mezinárodně uznávaných norem v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. EU zdůrazňuje, že vyvíjí mnohostranné úsilí v zájmu podpory somálského mírového procesu a zajištění naléhavé humanitární pomoci a dalších forem pomoci, která zmírní utrpení somálského lidu. S nadějí očekává, že dojde k vytvoření situace, která umožní obnovu a hospodářský rozvoj v Somálsku.


Platnost prozatímní federální ústavy byla prodloužena do srpna roku 2011. Nové vedení musí vytvořit a provádět plán, jehož cílem bude bezodkladně a v uvedené lhůtě vybudovat životaschopné instituce.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavsko, Arménie a Gruzie.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.“

 


Side Bar