Navigation path

Left navigation

Additional tools

 

 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

 

CS

Brusel 3. února 2009

5987/09 (Presse 29)

P 014/09

(OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o Zimbabwe

EU vítá skutečnost, že pod vedením Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) se v Zimbabwe podařilo dosáhnout dohody mezi příslušnými stranami.

Vyjadřuje naději, že dohodnuté politické řešení povede k okamžitému zastavení politického násilí a zastrašování a k okamžitému propuštění všech politických vězňů. Dále doufá, že nová vláda prokáže své odhodlání k reformám, mimo jiné tím, že zruší represivní právní předpisy, jmenuje věrohodný finanční tým a vytvoří podmínky pro hospodářskou stabilizaci.

Prvořadou prioritou je zmírnit utrpení zimbabwského lidu. EU znovu připomíná, že je odhodlána podporovat zimbabwský lid prostřednictvím rozsáhlého a dlouhodobého programu humanitární pomoci. Je rovněž připravena podporovat hospodářskou a sociální obnovu Zimbabwe, jakmile vláda učiní konkrétní kroky vedoucí k návratu k dodržování lidských práv, zásad právního státu a makroekonomické stabilizace.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavsko, Arménie a Gruzie.


* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení

 


Side Bar