Navigation path

Left navigation

Additional toolsRADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 3. prosince 2009

16968/1/09 REV 1 (Presse 363)

P 132/09 (OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k povolební situaci v Hondurasu

Evropská unie znovu opakuje, že odsuzuje narušení ústavního pořádku v Hondurasu, k němuž došlo dne 28. června 2009. Evropská unie od počátku krize vyzývá k mírovému diplomatickému řešení politické krize a přijala za tímto účelem spolu s dalšími mezinárodními partnery patřičná opatření.

Evropská unie lituje, že do voleb konaných dne 29. listopadu nebyla plně provedena dohoda z Tegucigalpy / San José, což způsobilo, že volební proces probíhal za abnormálních podmínek. Evropská unie nicméně považuje tyto volby za významný krok k vyřešení krize v Hondurasu. V tomto ohledu Evropská unie očekává výsledek jednání honduraského Kongresu, které je plánováno na 2. prosince 2009.

EU vyzývá všechny aktéry, aby usilovali o dialog v zájmu dosažení národního usmíření a znovunastolení ústavního a demokratického pořádku v zemi, a očekává od nich, že v tomto ohledu převezmou plnou odpovědnost. Evropská unie dále žádá, aby všichni aktéři prosazovali a dodržovali zásady právního státu, řádné správy věcí veřejných a lidských práv.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island a Lichtenštejnsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika a Arménie.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Side Bar