Navigation path

Left navigation

Additional toolsRADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 13. listopadu 2009

15924/1/09 REV 1 (Presse 330)

P 127

(OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o Gruzii

Evropská unie vyjadřuje hluboké znepokojení nad nedávnými zadrženími gruzínských občanů, zejména nad zadržením čtyř nezletilých osob na správní hranici s Jižní Osetií v Gruzii, ke kterému došlo dne 4. listopadu, a důrazně vyzývá k urychlenému propuštění všech zadržovaných osob.

Evropská unie zdůrazňuje, že v souladu s mezinárodními standardy, zejména s Úmluvou OSN o právech dítěte, je nutné zohlednit zvláštní práva nezletilých zadržených.

Evropská unie důrazně vyzývá všechny strany, aby se s incidenty tohoto druhu vypořádaly v rámci stávajících mechanismů, zejména aby plně využívaly zprostředkovatelského úsilí Pozorovatelské mise Evropské unie a Mechanismu předcházení incidentům a reakce na ně. V této souvislosti Evropská unie zdůrazňuje svou podporu ženevským rozhovorům a vyzývá ke konstruktivnímu a vytrvalému úsilí všech stran.

Evropská unie vyzývá všechny strany, aby využily svého vlivu k předcházení incidentům tohoto druhu, a znovu zdůrazňuje, že zcela respektuje svrchovanost a územní celistvost Gruzie v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika a Ázerbájdžán.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Side Bar