Navigation path

Left navigation

Additional toolsRADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 12. listopadu 2009

15843/09 (Presse 326)

P 125/09

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k nedávným popravám devíti osob v autonomní oblasti Sin-ťiang

Evropská unie odsuzuje nedávné popravy devíti osob v autonomní oblasti Sin-ťian, ke kterým došlo po násilných protestech ve dnech 5. až 7. července 2009 ve městě Urumči.

EU respektuje právo Číny postavit osoby odpovědné za násilnosti před soud, avšak znovu zdůrazňuje, že je dlouhodobě a za všech okolností proti používání trestu smrti. EU rovněž připomíná, že v případě zachování trestu smrti musí být dodrženy mezinárodně uznávané minimální normy. Jedná se mimo jiné o veškeré možné záruky zajišťující spravedlivý proces a řádné zastupování před soudem.

EU znovu opakuje znepokojení v souvislosti s podmínkami, za jakých soudní řízení probíhala, a zejména v souvislosti s tím, zda byla respektována práva obhajoby a další záruky spravedlivého procesu. EU vyzývá Čínu, aby co nejdříve přezkoumala případy zbývajících osob, které byly v důsledku údajné účasti na letošních nepokojích odsouzeny k trestu smrti, a aby tyto rozsudky změnila.

EU opětovně vyzývá čínské orgány, aby v plném rozsahu zrušily trest smrti a aby jako první krok vyhlásily moratorium, k němuž naléhavě vyzývá Valné shromáždění OSN ve svých rezolucích 62/149 a 63/168.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Side Bar