Navigation path

Left navigation

Additional toolsRADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 11. listopadu 2009

15703/1/09 REV 1 (Presse 322)

P 123/09 (OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie v návaznosti na vypovězení diplomatů vládou Fidži

Evropská unie vyjadřuje politování nad oznámením prozatímní vlády Fidži ze dne 3. listopadu o tom, že z Fidži byl vypovězen vysoký komisař Austrálie a úřadující vedoucí mise Nového Zélandu.

Tento krok je známkou dalšího zhoršení vztahů Fidži s mezinárodním společenstvím a je jím ohrožen pokrok na cestě k obnovení vztahů a dialogu. Kroky vedoucími k vlastní izolaci Fidži podkopává společné úsilí vynakládané za účelem obnovení právního státu a demokracie. Evropská unie vyzývá Fidži a všechny jeho partnery, aby se společně zapojili do smysluplného dialogu a zabránili tak dalšímu nepříznivému vývoji.

Evropská unie znovu zdůrazňuje své znepokojení nad pokračující vojenskou vládou na Fidži a prozatímní vládu vyzývá, aby v souladu se závazky přijatými Fidži podle revidované dohody z Cotonou podnikla okamžité kroky k obnově demokracie, lidských práv a právního státu.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Arménie a Gruzie.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Side Bar