Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS
P/08/87
Brusel 22. července 2008
11972/2/08 REV 2 (Presse 215)
Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k šestistranným rozhovorům

Evropská unie vyjadřuje uspokojení nad výsledky posledních šestistranných rozhovorů, jež proběhly ve dnech 10.–12. července v Pekingu, a doufá, že tato jednání budou i nadále směřovat k cíli spočívajícím v úplném, ověřitelném a nezvratném zrušení celého jaderného programu Severní Korey, v souladu s cíli rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1718. Evropská unie je potěšena pokrokem zaznamenaným v řešení severokorejské jaderné otázky, jenž je výsledkem diplomatického úsilí.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie a Gruzie.

*Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Side Bar