Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

P/08/63

Brusel 14. května 2008

9352/08 (Presse 127)

(OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie
k nedávnému vzestupu násilí v Súdánu

Evropská unie je vážně znepokojena nedávným násilím v Súdánu a vyzývá všechny strany, aby okamžitě zanechaly násilí, dodržovaly své závazky podle mezinárodního humanitárního práva a zavázaly se k mírovému urovnání všech nevyřešených otázek.

EU jednoznačně odsuzuje útoky na město Omdurman provedené ve dnech
10. a 11. května Hnutím pro právo a spravedlnost (Justice and Equality Movement).

Jednoznačně odsuzuje i bombardování civilních cílů, včetně školy, vodohospodářských zařízení a tržiště, k němuž došlo v severním Dárfúru dne 4. května.

Podle zpráv byly výsledkem obou událostí oběti z řad civilního obyvatelstva.

EU naléhavě vyzývá všechny strany, aby zachovaly zdrženlivost a nepodnikaly vůči civilnímu obyvatelstvu žádná odvetná opatření. Všechny strany, které jsou zapojeny do dárfúrského konfliktu, by měly dodržovat své závazky ohledně příměří, plně spolupracovat s misí Africké unie a OSN (UNAMID), plnit své povinnosti podle mezinárodního práva a zapojit se do mírového procesu zprostředkovávaného zvláštními vyslanci OSN a AU.

EU dále vyzývá státy daného regionu, aby plnily své závazky podle Dakarské dohody a spolupracovaly s cílem ukončit působení ozbrojených skupin v tomto regionu.

EU rovněž vyjadřuje své znepokojení nad nárůstem útoků lupičských band, což dále komplikuje poskytování humanitární pomoci v Dárfúru.

Násilí vůbec neulehčuje postavení lidí, kteří se chtějí navrátit do svých domovů a znovu vybudovat své existence.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavsko, Arménie a Gruzie.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUSEL Tel.: +32 (0)2 281 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom


Side Bar