Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

P/08/62

Brusel 14. května 2008

9333/08 (Presse 126)

(OR. fr)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ohledně beztrestnosti v Demokratické republice Kongo - případy Maheshe a Kabungulu

Evropská unie je hluboce znepokojena závažnými nedostatky zjištěnými během odvolacího řízení s údajnými vrahy novináře Sergeho Mahesheho, které nyní probíhá u vojenského soudu v Bukavu. Vyzývá konžské soudní orgány, aby ve věci Maheshe zajistily obžalovaným řádný a spravedlivý proces.

Evropská unie je znepokojena anonymními hrozbami adresovanými pozorovatelům a obhájcům a žádá konžské orgány, aby zahájily vyšetřování skutečností, o kterých vypovídají oběti uvedených hrozeb, a zajistily ochranu obráncům lidských práv, kteří se řízení účastní jako pozorovatelé, i obhájcům.

Evropská unie opětovně vyzývá konžské soudní orgány, aby znovu zahájily řízení s údajnými vrahy obránce lidských práv Pascala Kabungulu Kibembiho zavražděného v červenci roku 2005, přerušené vojenským posádkovým soudem v Bukavu.

Pro demokratický proces, který v Demokratické republice Kongo probíhá, má boj proti beztrestnosti zásadní význam. V souladu s mezinárodními závazky mají konžské orgány povinnost zaručit pravdu, spravedlnost a nápravu rodinám Sergeho Mahesheho, Pascala Kabungulu Kibembiho a ostatních obhájců zavražděných v této zemi. Evropská unie vyzývá konžské orgány, aby občanům podaly důkaz, že beztrestnost již není dále tolerována.

Evropská unie zdůrazňuje své odhodlání podílet se na obnově kapacit justičního systému, zejména prostřednictvím programu REJUSCO prováděného na východě země.

Evropská unie má rovněž v úmyslu připomenout význam, který má ochrana obránců lidských práv a novinářů.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Arménie a Gruzie.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUSEL Tel.: +32 (0)2 281 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom


Side Bar