Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

P/08/61

Brusel 14. května 2008

9284/08 (Presse 125)

(OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k obnovení poprav v USA

Dne 2. května 2008 velvyslanci Evropské unie ve Washingtonu požádali příslušné orgány státu Georgia, aby ušetřily život Williama Lynda. Žádosti o milost byly v případě Williama Lynda bohužel zamítnuty a následující slyšení před Nejvyšším soudem Georgie rovněž nebylo úspěšné.

Evropská unie hluboce lituje, že William Lynd byl dne 6. května 2008 ve státě Georgia popraven.

Touto popravou bylo porušeno faktické moratorium, které platilo ve Spojených státech amerických, když Nevyšší soud Spojených států projednával věc Baze v. Rees. Rozsudkem Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 16. dubna 2008 v případě Ralpha Bazeho bylo povoleno pokračovat v používání smrtících injekcí v souladu s praxí uplatňovanou ve státě Kentucky.

EU znovu opětovně zdůrazňuje své dlouhodobé negativní stanovisko k trestu smrti za všech okolností a v souladu s tímto stanoviskem se snaží dosáhnout všeobecného zrušení tohoto trestu, přičemž jako první krok usiluje o celosvětové moratorium na trest smrti. Věříme, že zrušení trestu smrti má zásadní význam pro ochranu lidské důstojnosti a pokračující rozvoj lidských práv.

EU připomíná, že dne 18. prosince 2007 přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů rezoluci o moratoriu na používání trestu smrti, jíž se všechny státy, které trest smrti dosud používají, otevřeně vyzývají k uvalení moratoria na popravy s cílem zrušit trest smrti.

EU konstatuje, že jakýkoli justiční omyl nebo selhání justice při uplatnění trestu smrti představují nenapravitelnou a nezvratnou ztrátu lidského života. Žádný právní systém není imunní vůči pochybením a neexistují ani spolehlivé důkazy o tom, že by trest smrti poskytoval přidanou hodnotu, pokud jde o odstrašující účinek.

S ohledem na toto velice politováníhodné obnovení používání trestu smrti ve Spojených státech amerických, ke kterému došlo popravou Williama Lynda ve státě Georgia, Evropská unie naléhavě vyzývá k okamžitému znovuzavedení faktického moratoria na používání trestu smrti v celých Spojených státech amerických s cílem zrušit trest smrti.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko a Chorvatsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko i země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika, Arménie a Ázerbájdžán.

* Chorvatsko je i nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUSEL Tel.: +32 (0)2 281 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom


Side Bar