Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

P/08/58

Brusel 14. května 2008

8917/1/08 REV 1 (Presse 115)

(OR. fr)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o Somálsku

EU vítá významný pokrok, ke kterému došlo od počátku tohoto roku v rámci politického procesu v Somálsku. Potvrzuje, že plně podporuje přechodné federální orgány, činnost přechodné federální vlády a strategii usmíření předsedy vlády Nura Hassana Husseina, která umožnila zahájit dialog se všemi somálskými stranami v zemi i za jejími hranicemi a rozběhnout skutečný proces usmíření.

EU vítá plánované zahájení rozhovorů v Džibuti mezi přechodnou vládou a Aliancí za opětné osvobození Somálska. Tyto rozhovory budou prvním podstatným krokem k zahájení jednání zahrnujících všechny somálské strany.

EU vítá úsilí přechodné vlády o reformu bezpečnostního sektoru a o zajištění právního státu v Somálsku.

EU znovu vyjadřuje svou podporu zvláštnímu zástupci generálního sekretariátu OSN pro Somálsko Ouldovi Abdallahovi a jeho úsilí o koordinaci činnosti mezinárodního společenství a o usnadnění politického dialogu mezi somálskými stranami.

EU vyjadřuje nejvyšší znepokojení ohledně humanitární situace v Somálsku a je připravena všemožně podpořit úsilí Organizace spojených národů o zajištění urychlené reakce na krizi.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora i Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUSEL Tel.: +32 (0)2 281 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom


Side Bar