Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

P/08/45

Brusel 8. dubna 2008

8051/1/08 REV 1 (Presse 90)

(OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o Keni

Evropská unie a další mezinárodní partneři Keni vítají dohodu o rozdělení moci, kterou dne 28. února podepsali keňský prezident Mwai Kibaki a vůdce opozice Raila Odinga. Dohoda je významným krokem na cestě k míru a usmíření v rámci národního dialogu, zprostředkovaného skupinou význačných afrických osobností pod vedením Kofiho Annana.

Kofi Annan vyjádřil dne 2. dubna vážné znepokojení nad skutečností, že se nepodařilo sestavit a vyhlásit koaliční vládu. EU sdílí jeho znepokojení a naléhavě vyzývá zúčastněné strany, aby zachovaly tempo procesu usmíření tím, že co nejdříve vytvoří efektivní a dobře fungující koaliční vládu odrážející skutečné rozdělení moci mezi keňské strany. Jedná se o klíčovou otázku, na jejímž řešení závisí provádění dohody.

EU znovu opakuje, že odhodlána podporovat smysluplné rozdělení moci a spolupracovat s novou vládou Keni, jakmile bude vytvořena, s cílem umožnit této zemi návrat na cestu vedoucí k prosperitě a stabilitě.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie.

*Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUSEL Tel.: +32 (0)2 281 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom


Side Bar