Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

P/08/43

Brusel 4. dubna 2008

8042/08 (Presse 89)

(OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o Zimbabwe

Evropská unie pozorně sleduje volby v Zimbabwe. Vítá odhodlání zimbabwského lidu uplatnit své základní demokratické právo hlasovat ve volbách konaných dne 29. března. Vítá také řádný průběh voleb a skutečnost, že samotný volební den se obešel bez násilí. Vyzývá všechny zúčastněné strany k zachování tohoto konstruktivního přístupu.

Evropská unie vítá skutečnost, že byly zveřejněny výsledky parlamentních voleb, a vyzývá volební komisi Zimbabwe, aby bez dalšího prodlení zajistila vyhlášení výsledků prezidentských voleb.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie.

*Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUSEL Tel.: +32 (0)2 281 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom


Side Bar