Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

P/08/42

Brusel 31. března 2008

7918/08 (Presse 86)

(OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k výročí, kdy byla situace v Dárfúru/Súdánu postoupena k řešení Mezinárodnímu trestnímu soudu

Dne 31. března 2005 Rada bezpečnosti OSN postoupila situaci v Dárfúru k řešení Mezinárodnímu trestnímu soudu. Na základě rezoluce 1593 (2005) Rada bezpečnosti prohlásila, že „vláda Súdánu a všechny další strany konfliktu v Dárfúru musí plně spolupracovat a poskytovat soudu a žalobci veškerou nezbytnou pomoc“.

Dne 27. dubna 2007 Mezinárodní trestní soud vydal zatýkací rozkaz na Ahmeda Muhammada Harouna, současného ministra pro humanitární záležitosti, a bývalého velitele milicí Džandžauí Alího Muhammada Alího Abd-Al-Rahmana, známého také jako „Alí Kosheib“, ve spojitosti s údajnými zločiny proti lidskosti a válečnými zločiny v Dárfúru.

EU vyjadřuje hluboké rozhořčení nad tím, že vláda Súdánu nadále neplní své závazky vyplývající z rezoluce RB OSN 1593 a odmítá zadržet a předat tyto muže Mezinárodnímu trestnímu soudu k trestnímu stíhání, tím méně umožnit tomuto soudu, aby je vyslechl.

EU znovu opakuje, že Mezinárodní trestní soud je základním prostředkem prosazování úcty k mezinárodnímu humanitárnímu právu a k lidským právům, a přispívá tak ke svobodě, bezpečnosti, spravedlnosti a právnímu státu, stejně jako k zachování míru a posílení mezinárodní bezpečnosti. Podle hlavní zásady zakotvené v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu, nejtěžší zločiny, které se dotýkají celého mezinárodního společenství, nesmí zůstat nepotrestány. Ukončení beztrestnosti pachatelů těchto zločinů přispívá k jejich předcházení.

EU znovu vyzývá vládu Súdánu, aby bezpodmínečně spolupracovala s Mezinárodním trestním soudem a předala tyto dvě osoby, na které byl vydán zatýkací rozkaz.

V případě, že i nadále nebudou dodržovány podmínky rezoluce RB OSN 1593, podpoří EU další odpovídající opatření vůči osobám odpovědným za to, že Súdán s Mezinárodním trestním soudem nespolupracuje.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Bosna a Hercegovina, Černá Hora a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie a Gruzie.

*Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUSEL Tel.: +32 (0)2 281 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom


Side Bar