Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

P/08/41

Brusel 31. března 2008

7855/1/08 REV 1 (Presse 85)

(OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie
o Bělorusku

Předsednictví jménem členských států Evropské unie vyjadřuje hluboké zklamání ze zatčení velkého počtu účastníků, zejména mladých lidí, a odsuzuje použití násilí při rozhánění pokojných demonstrantů, kteří se dne 25. března sešli při příležitosti Dne svobody v Minsku a v dalších běloruských městech. Evropská unie připomíná, že hlavní demonstrace v Minsku byla povolena minskou městskou radou a že probíhala pokojným způsobem, a vyzývá Bělorusko, aby zadržené osoby bezodkladně propustilo a aby je dále nestíhalo.

Evropská unie dala opakovaně najevo svou ochotu rozvíjet s Běloruskem konstruktivní vztahy. Vzala s upokojením na vědomí, že až na jednoho byli nedávno propuštěni všichni mezinárodně uznaní političtí vězňové v Bělorusku. Unie opětovně vyjadřuje očekávání, že Aljaksandr Kazulin, poslední zbývající politický vězeň, bude bezpodmínečně a neprodleně propuštěn. To by Evropské unii umožnilo zahájit postupné obnovování vztahů s Běloruskem.

V zájmu zlepšení vztahů s Evropskou unií by se měly běloruské orgány zdržet dalšího zatýkání a měly by zastavit pronásledování zástupců běloruské občanské společnosti. Události ze dne 25. března a hromadné zatýkání místních novinářů spojených se zahraničními médii, které začalo dne 27. března, jakož i nedávný postup vůči velvyslankyni USA v Minsku a řadě jejích spolupracovníků, kteří byli nuceni velmi rychle opustit Bělorusko, se v této souvislosti jeví jako obzvláště znepokojující. Evropská unie doufá, že Bělorusko nyní urychleně přijme konkrétní opatření, aby umožnilo obnovení pozitivního vývoje ve vztazích mezi Evropskou unií a Běloruskem.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko, země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru a Ukrajina.

*Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUSEL Tel.: +32 (0)2 281 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom


Side Bar