Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

P/08/40

Brusel 27. března 2008

7832/1/08 REV 1 (Presse 84)

(OR. fr)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k situaci v Kamerunu

Evropská unie pozorně sleduje diskuse týkající se revize ústavy a poznamenává, že rozhodnutí o provedení změn v ústavě přísluší kamerunskému lidu a kamerunským orgánům.

Evropská unie připomíná, že ústava přijatá v roce 1996 byla výsledkem politického dialogu a demokratickým vyjádřením vůle lidu. Zdůrazňuje, že je důležité, aby návrhy na revizi této ústavy byly předloženy k široké, svobodné a otevřené diskusi za účasti všech složek kamerunské společnosti.

Evropská unie je v této souvislosti nadále přesvědčena, že možnost střídání ve vládnoucích strukturách, svoboda tisku, jakož i zaručení občanských svobod jsou základními prvky v procesu upevňování demokracie, a připomíná naléhavou potřebu zlepšit volební systém a kvalitu demokratické účasti, jež jsou zárukami stability, kterou země nezbytně potřebuje.

Evropská unie odsuzuje násilnosti, k nimž došlo na konci února a následné pokusy o etnickou manipulaci. Opakuje, že podporuje ekonomický a společenský rozvoj Kamerunu, zejména pokud jde o nejslabší a nejvíce znevýhodněné skupiny obyvatelstva.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie a Gruzie.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUSEL Tel.: +32 (0)2 281 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom


Side Bar