Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA

 

 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

 

CS

Brusel 10. prosince 2008

17097/1/08 REV 1 (Presse 369)

P 150

(OR. fr)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Předmět: Rusko - prohledání kanceláří organizace Memorial v Petrohradě

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k prohledání kanceláří organizace Memorial v Petrohradě dne 4. prosince 2008

Evropská unie vyjadřuje hluboké znepokojení v souvislosti s prohlídkou, jež byla dne 4. prosince 2008 provedena v kancelářích organizace Memorial v Petrohradě.

Tato akce, k níž došlo pouze několik dní před oslavou 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, je negativním signálem.

Evropská unie vyzývá ruské orgány, aby zaručily svobodný výkon činnosti organizace, jejíž práce a úsilí o zachování památky obětí stalinského režimu a ochranu lidských práv jsou uznávány a oceňovány na mezinárodní úrovni. Evropská unie je velmi znepokojena uplatňováním zákona o extremismu proti tomuto sdružení.


K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Bosna a Hercegovina a Černá Hora a země ESVO Island a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina a Gruzie.

*          Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

 


Side Bar