Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS
P/08/140
Brusel 10. listopadu 2008
15488/08 (Presse 322)
P 140/08
(OR. fr)
Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k prezidentským volbám v Zambii (30. října)

1. Evropská unie věnovala velkou pozornost prezidentským volbám, které se konaly dne 30. října v Zambii. Je potěšena poklidným průběhem voleb a oceňuje práci volební komise Zambie, která navzdory krátké lhůtě dokázala uspořádat všeobecné hlasování vysoce profesionálním a transparentním způsobem. Je politováníhodné, že v tak krátké lhůtě nebylo možné provést aktualizaci seznamu voličů.

2. Evropská unie vítá skutečnost, že podle pozorovatelů byly dodrženy zásady demokratických voleb, stanovené Jihoafrickým rozvojovým společenstvím: politická pluralita, svoboda projevu a transparentnost.

3. Evropská unie, jakožto významný partner Zambie, zejména v oblasti rozvojové pomoci, si přeje, aby nadcházející volební období potvrdilo stabilní a demokratický charakter země. Vyjadřuje přání, aby nový prezident mohl i nadále pokračovat ve zvyšování životní úrovně zambijského obyvatelstva a současně posilovat dodržování zásad právního státu.

4. Evropská unie vybízí zambijské orgány k nápravě stávajících nedostatků volebního systému s ohledem na zkušenosti s právě uskutečněnými volbami, ale i na doporučení volební pozorovatelské mise EU z roku 2006. EU je připravena poskytnout Zambii v této oblasti svoji všestrannou pomoc.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie a Gruzie.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Side Bar