Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS
P/08/139
Brusel 10. listopadu 2008
15411/1/08 REV 1 (Presse 320)
P 139
(OR. fr)
Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k demolici domů ve východním Jeruzalémě

Evropská unie vyjadřuje hluboké znepokojení nad demolicemi palestinských domů, jež v posledních dnech provádějí izraelské úřady v několika čtvrtích východní části Jeruzaléma.

Evropská unie připomíná, že tyto demolice, jež vážně narušují život obyvatel těchto čtvrtí, jsou z hlediska mezinárodního práva nezákonné, a vyzývá izraelské úřady, aby je co nejdříve zastavila.

V této souvislosti Evropská unie rovněž vyzývá Izrael, aby se zdržel jakýchkoli jednostranných opatření, která by mohla ovlivnit výsledek jednání o konečném statusu, zejména pokud jde o Jeruzalém.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina a Arménie.

* *Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Side Bar