Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS
P/08/128
Brusel 15. října 2008
14207/1/08 REV 1 (Presse 290)
(OR. fr)
Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k prezidentským volbám konaným dne 8. října 2008 v Maledivské republice

Evropská unie vítá skutečnost, že se na Maledivách uskutečnily první prezidentské volby za účasti více kandidátů. Tyto volby, které se konaly poté, co v srpnu roku 2008 proběhly ústavní změny, jsou významným mezníkem v probíhajícím procesu demokratických reforem.

EU vyjadřuje obyvatelům Malediv uznání za obecně pokojnou a ukázněnou atmosférou, v níž byly hlasy dne 8. října odevzdávány, a za jednoznačné odhodlání k zajištění demokratického průběhu volebního procesu.

Volby byly organizovány v novém právním rámci nedávno ustavenou multipartijní volební komisí. Organizace volebního procesu probíhala ve velmi výrazné časové tísni. A přestože komise vynaložila v krátkém časovém horizontu chvályhodné úsilí, objevilo se během voleb několik procedurálních nedostatků, zejména pokud jde o spolehlivost seznamů voličů, vyřizování stížností a pozdější opravná a kontrolní opatření.

EU doufá, že problémy, které se objevily v průběhu prvního kola, především v souvislosti se spolehlivostí seznamů voličů, bude možné před druhým kolem voleb, které se má konat dne 28. října, rychle vyřešit.

EU znovu potvrzuje svůj závazek vůči obyvatelům Malediv a je připravena i nadále poskytovat volebním orgánům odborné poradenství a pomoc, a podpořit tak proces přechodu k demokracii.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie a Gruzie.

*Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Side Bar