Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]




RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS
P/07/97
Brusel 6. listopadu 2007
14670/07 (Presse 254)
(OR. en)

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k vyhlášení výjimečného stavu v Pákistánu

EU je hluboce znepokojena skutečností, že prezident Mušaraf vyhlásil dne 3. listopadu výjimečný stav a pozastavil platnost pákistánské ústavy a uplatňování základních svobod. EU důrazně opakuje, že je důležité, aby se v plánovaném termínu konaly svobodné a spravedlivé volby, aby byla obnovena civilní vláda a v plném rozsahu opět dodržována lidská práva, včetně nezávislosti soudů a svobody sdělovacích prostředků. EU je obzvláště znepokojena zprávami o zatčení řady vedoucích představitelů politických stran, právníků, novinářů, ochránců lidských práv a zástupců občanské společnosti.

EU bere se zájmem na vědomí prohlášení předsedy vlády Azíze, že volby se budou konat v plánovaném termínu, tedy v lednu, a očekává, že budou vytvořeny podmínky nezbytné pro zajištění svobodných a spravedlivých voleb.

EU sice uznává, že mír a bezpečnost Pákistánu jsou ohroženy, avšak domnívá se, že stability a demokracie lze dosáhnout pouze v podmínkách demokracie, dodržování lidských práv a právního státu.

Z tohoto důvodu EU nyní vyzývá pákistánskou vládu, aby přijala neodkladná opatření s cílem: i) obnovit platnost ústavy; ii) vytvořit podmínky nezbytné pro zajištění svobodných a spravedlivých voleb, které se mají konat v lednu; iii) propustit všechny politické vězně, včetně soudců a justičních pracovníků, jakož i Asmu Jahangirovou, zvláštní zpravodajku OSN pro svobodu náboženského vyznání a přesvědčení; iv) splnit prezidentův závazek odstoupit do 15. listopadu z funkce vrchního velitele ozbrojených sil; v) všemožně usilovat o usmíření s politickou opozicí a vi) zmírnit omezení týkající se sdělovacích prostředků.

EU současně naléhavě vyzývá všechny dotyčné strany ke zdrženlivosti a vzájemné spolupráci s cílem nalézt mírové a demokratické řešení.

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUSEL Tel.: +32 (0)2 281 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026
press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

14670/07 (Presse 254)


Side Bar