Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

P/02/42 Bryssel den 27 mars 2002

Uttalande från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om den överföring som gjorts av kosovoalbanska fångar till UNMIK av myndigheterna i Belgrad

Europeiska unionen välkomnar överföringen av 146 kosovoalbanska fångar till UNMIK. Myndigheterna fullgör därmed sitt åtaganden i detta avseende enligt det gemensamma UNMIK-FRY-dokumentet av den 5 november 2001. Men kanske ännu viktigare, härigenom löser de på ett lämpligt sätt frågan om den långvariga interneringen av kosovoalbaner, samtidigt som man skapar förtroende inom folkgrupperna i själva Kosovo.

Europeiska unionen uppmuntrar alla berörda parter att fortsätta det konstruktiva samarbetet inom andra områden av gemensamt intresse i enlighet med det gemensamma UNMIK-FRY-dokumentet.

Europeiska unionen uppmanar myndigheterna i Belgrad att uppfylla andra viktiga internationella skyldigheter, bland annat samarbetet med Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien. Därigenom kommer de att föra Serbien och Montenegro ett steg närmare en europeisk integration.


Side Bar