Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

P/02/42 Bruxelles, den 27.marts 2002

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om overgivelse til UNMIK af kosovoalbanere, der har været tilbageholdt af myndighederne i Beograd

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at 146 kosovoalbanske fanger er blevet overgivet til UNMIK's varetægt. Myndighederne opfylder dermed deres tilsagn herom i UNMIK's og FRJ's fælles dokument af 5. november 2001. Endnu vigtigere er det, at der dermed er fundet en god løsning på den langvarige tilbageholdelse af kosovoalbanerne, som samtidig skaber tillid mellem samfundene i selve Kosovo.

Den Europæiske Union tilskynder alle berørte parter til fortsat at samarbejde konstruktivt på de andre områder af fælles interesse, der er omfattet af UNMIK's og FRJ's fælles dokument.

Den Europæiske Union opfordrer myndighederne i Beograd til at opfylde andre vigtige internationale forpligtelser, bl.a. at samarbejde med Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende det Tidligere Jugoslavien. Herved vil de bringe Serbien og Montenegro et skridt nærmere europæisk integration.


Side Bar