Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

P/01/99

Bryssel den 22 maj 2001

8858/01 (Presse 194)
P 99/01

Uttalande från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om demobiliseringen av väpnade etniska albanska grupper i Presevodalen

Europeiska unionen välkomnar utfästelsen av företrädare för väpnade etniska albanska grupper om en fullständig demobilisering i södra Serbien (Presevodalen), som igår undertecknades av befälhavaren för UCPMB, Shefket Musliu. Detta är en uppmuntrande åtgärd för att nå en fredlig lösning på situationen i Presevodalen. EU vädjar till alla enskilda att fullständigt respektera denna utfästelse, att lämna in sina vapen till KFOR och att återgå till det civila livet.

EU uppmuntrar de jugoslaviska/serbiska myndigheterna och företrädare för de etniska albanerna att fortsätta sina konstruktiva samtal från den senaste tiden för att konsolidera genomförandet av förtroendeskapande åtgärder, bl.a. att det snarast möjligt inrättas en multietnisk polisstyrka. EU väntar sig att man även efter de jugoslaviska styrkornas återvändande till sektor B på allvar arbetar vidare med kvarstående frågor om de etniska minoriteterna i Presevodalen, bl.a. att låta fördrivna personer återvända och att integrera etniska albaner i politiska, ekonomiska och sociala strukturer.

________________________


Side Bar