Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

P/01/86

Bryssel den 26 april 2001

8081/01 (Presse 163)
86/01

Uttalande från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om frisläppandet av "Djakova/Djakovica-gruppen"

Europeiska unionen välkomnar det beslut som högsta domstolen i Serbien har fattat om att släppa de 145 kosovoalbanerna från den så kallade Djakova/Djakovica-gruppen fria. Dessa personer dömdes i maj 2000 kollektivt till fängelsestraff på mellan sju och tretton år för påstådda terroristhandlingar under NATO-kampanjen 1999.

Detta är ännu ett bevis på att Belgrad vill korrigera de politiskt färgade domar som utdömdes under Milosevic-regimen. Europeiska unionen förväntar sig nu att Serbien snarast möjligt fullbordar undersökningen av de återstående fallen för att rätta till orättfärdigheterna från Milosevics tid vid makten. Det skulle utgöra ännu en förtroendeskapande åtgärd och bidra till att minska spänningen.

De länder i Central- och Östeuropa som är associerade med Europeiska unionen, de associerade länderna Cypern, Malta och Turkiet samt de Efta-länder som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ansluter sig till detta uttalande.

________________________


Side Bar